• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Ζημιανίτης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών' | 19 Σεπτεμβρίου 2010, 20:36

    Η πρόβλεψη 4μήνου για την περάτωση της κύριας ανάκρισης και 1-3 μηνών για τη διενέργεια συμπληρωματικής ανάκρισης είναι καθ’ολοκληρίαν πρακτικά ανεφάρμοστη και ανεδαφική, δοθέντος του είδους και του όγκου των κακουργηματικού χαρακτήρα υποθέσεων, που σωρεύονται στα ανακριτικά γραφεία, ιδίως των πρωτοβαθμίων Δικαστηρίων των μεγάλων πόλεων, όπως της Αθήνας. Επιπλέον, η περαιτέρω εμπλοκή του δικαστικού συμβουλίου, που με αιτιολογημένο βούλευμα θα καλείται να αποφανθεί για το δικαιολογημένο ή μη της αίτησης για παράταση της 4μηνης προθεσμίας, δημιουργεί ένα ακόμη διαδικαστικό στάδιο που κάθε άλλο παρά συμβάλλει στην επιτάχυνση της καθόλου ποινικής διαδικασίας, ενώ συνεπάγεται πρόσθετο φόρτο για τα δικαστικά συμβούλια του πρώτου βαθμού, που ήδη επιβαρύνονται υπέρμετρα με τη μετακύληση σε αυτά όλων σχεδόν των υποθέσεων κακουργημάτων, που με ειδικούς νόμους η ανάκρισή τους περατωνόταν από το Συμβούλιο Εφετών (βλ. άρθρο 10 του σχεδίου νόμου).