• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης' | 11 Νοεμβρίου 2015, 12:47
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Σωστή η διάταξη και έπρεπε από χρόνια να είχε εφαρμοστεί. Επειδή πολλοί άμισθοι υποθηκοφύλακες βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο θα μπορούσε, προαιρετικά και εφ' όσον το επιθυμούν, να υπαχθούν με αίτησή τους στη ρύθμιση αυτή, δηλαδή να ζητήσουν την μετατροπή του υποθηκοφυλακείου τους σε έμμισθο με την συγχώνευσή του στο πλησιέστερο έμμισθο και να καταλάβουν προσωρινά - όπως θα πρέπει να ισχύσει και για όλους τους υπαλλήλους των αμίσθων υποθ/κείων που θα καταργηθούν , συγχωνευθούν κλπ - προσωποπαγείς θέσεις που θα συσταθούν στο έμμισθο υποθηκοφυλακείο που θα υπαχθούν. Επίσης για το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται να εκδοθεί θα πρέπει από τώρα να προβλεφθεί η υποχρεωτική απορρόφηση των υπηρετούντων υπαλλήλων από τα υποθηκοφυλακεία που πρόκειται να απορροφήσουν τα καταργούμενα.