• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ' | 20 Σεπτεμβρίου 2010, 09:38

    Τα περισσότερα σχόλια είναι σωστά και καταδεικνύουν το ανεφάρμοστο των ρυθμίσεων, αφού αυτές δεν συνοδεύονται με την αναγκαία πια αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αξιόποινων πράξεων (υγειονομικά, αγορανομικά, ΚΟΚ κλπ.), αλλά και τη θέσπιση δικαστικών εξόδων πραγματικα δυσβάσταχτα για τους ασκόπως καταγγέλλοντες. Οι προθεσμίες αυτές, για όσους έχουν διατελέσει ανακριτές, ακόμα και σε ανακριτικά γραφεία με ελάχιστο φόρτο εργασας, είναι ανθρωπίνως αδύνατο να τηρηθούν και θα παρατηρηθεί το φαινόμενο της τυπικής περαίωσης δικογραφιών σε βάρος της διερεύνησης της αλήθειας. Εξάλλου η ενδεχόμενη κωλυσιεργία ανακριτών δεν αντιμετωπίζεται με τη σύντμηση των σχετικών προθεσμιών, αλλά με την αναμόρφωση και ενίσχυση του θεσμού της επιθεώρησης. Μήπως θα πρέπει μάλιστα να αποφορτίσουμε τους εισαγγελικούς λειτουργούς από παρπαπλευρα καθήκοντα και να ανατεθεί σε αυτούς η πολύ σοβαρή εργασία της διενέργειας κάθε μορφής ανάκρισης?