• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης' | 13 Νοεμβρίου 2015, 05:47
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Τόσον ευεργετική ώστε υπήρξε το "έγκλημα της Ύδρας". Πάντως, εάν το πρόβλημα είναι ο κορεσμός των φυλακών, υπάρχει άμεση καί πρακτική λύση. (1) Άμεση καί ριζική κατάργηση απασών των φυλακών. (2)(α) Θέσπιση των ηλεκτρονικών βραχιολιών εν είδει παρακολουθήσεως ανά πάσαν στιγμήν, (β) Κατ' οίκον περιορισμόν αντί φυλακίσεως, (γ)Επαναφορά της θανατικής ποινής επί συγκεκριμένων εγκλημάτων, (δ) ποινή προς το σύνολον των καταχραστών της δημεύσεως των περιουσιών τους καί των περιουσιών συγγενών καί φίλων-συνεργατών/συνεργάτιδών τους, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, (ε) Θανατική ποινή προς το σύνολον των δωροδοκουμένων ή πληρωμή δεκαπλασίου ποσού εξ όσου έλαβαν. Όσα λέγω ίσχυαν στην Αρχαίαν Αθήνα, όπου η φυλακή λειτουργούσε απλώς εν είδει μεταβατικού σταδίου, προς ένα εκ των τριών(3) κάτωθι: (i) πρόστιμον, οπότε παρέμενε ως την εξόφλησίν του, (ii) εξορία, οπότε παρέμενε ως την ημέραν της εξορίας του, (iii) θάνατος, οπότε παρέμενε ως την ημέραν της εκτελέσεώς του. 'Αρα, όλα λύονται καλή τη πίστει.-