• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΤ.ΑΛΑΠΑΝΤΑΣ' | 23 Σεπτεμβρίου 2010, 21:03

    Συμφωνώ με τους πρηγούμενους. Η υποχρεωτική κλήση του κατ/νου θα δημιουργήσει πρακτικά προβλήματα, ενώ οι θέσεις του έχουν ήδη παρουσιαστεί πριν να επιληφθεί το Συμβούλιο. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε, ότι το Συμβούλιο ότι κρινει με (αποχρώσες) ενδείξεις και όχι με αποδείξεις για την παραπομπή.