• Σχόλιο του χρήστη 'Λεωνίδας Χατζησταύρου Πρόεδρος Πρωτοδικών' | 24 Σεπτεμβρίου 2010, 11:50

    Οι προβλεπόμενες στο ως άνω άρθρο προθεσμίες για την περάτωση της κύριας ανάκρισης είναι απλώς εντελώς ανεδαφικές και εκτός πραγματικότητας τουλάχιστον όσον αφορά σε ένα σημαντικό αριθμό υποθέσεων.Αρκεί να σκεφθεί κάποιος ορισμένες από τις ανακριτικές υποθέσεις της επικαιρότητας όπως των ομολόγων,της SIEMENS,του Βατοπεδίου για να καταλήξει αβίαστα στο ανωτέρω συμπέρασμα.Μία δε ακόμη νομοθετική πρόβλεψη καθορισμού ασφυκτικού χρονικού ορίου για τη διενέργεια ορισμένης δικαστικής ενέργειας,το οποίο εκ των πραγμάτων δεν θα τηρείται (βλ.για παράδειγμα την πρόβλεψη του άρθρου 672Α ΚΠολΔ),ασφαλώς δεν προάγει το νομικό μας πολιτισμό και το κύρος της Δικαιοσύνης.Για την επιτάχυνση δε και την αναβάθμιση του έργου της ανάκρισης,που αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο για την ανεύρεσητης αλήθειας(κατά κανόνα στο ακροατήριο είτε παραμένουν τα ίδια τα στοιχεία της προδικασίας είτε επιδιώκεται και αυτά ακόμη να συσκοτισθούν),θα έπρεπε να ληφθούν ορισμένα ουσιαστικά μέτρα.Τέτοια θα μπορούσαν να είναι 1)η θεσμοθέτηση μόνιμου σώματος ανακριτών κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών έτσι ώστε με τη μόνιμη και αποκλειστική τους απασχόληση με την ανάκριση να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις,την εμπειρεία και το σθένος για την αντιμετώπιση των ανακριτικών υποθέσεων,που συνεχώς γίνονται πιο σύνθετες,β)η δημιουργία επιτέλους της δικαστικής αστυνομίας,γ)η ουσιαστική εποπτεία και υποβοήθηση του ανακριτικού έργου από ανώτερο έμπειρο και ικανό ως προς την ανάκριση δικαστικό λειτουργό,δ)ημηχανοργάνωση της όλης λειτουργίας όλων των ανακριτικών γραφείων και η διασύνδεση  ορισμένων αρχείων τους(φυσικά αυτό πρέπει να επιδιωχθεί να γίνει και για το σύνολο της δικαστικής λειτουργίας).