• Σχόλιο του χρήστη 'Σιουρούνης Κώστας' | 24 Σεπτεμβρίου 2010, 11:42

    Η μεταφορά υποθέσεων στην αρμοδιότητα του Μονομελούς αποτελεί μικρή πρόοδο προς την ορθή κατέθυνση η οποία κατά την γνώμη μου είναι η κατάργηση όλων των πολυμελών συνθέσεων στον πρώτο βαθμό όλου του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Όλοι γνωρίζουμε ότι ουσιαστικά οι υποθέσεις μελετούνται από ένα Δικαστή και σπάνια απασχολείται η πολυμελής σύνθεση με την υπόθεση.  Είναι πολυτέλεια και τροχοπέδη η ύπαρξη πολυμελών συνθέσεων στον πρώτο βαθμό. Επίσης είναι απαράδεκτη η διατήρηρη των Ειροδικείων. Μετά την κατάργηση των πολυμελών συνθέσεων πρώτου βαθμού, μποερεί να οριστεί ότι κάποιες υποθέσεις (πάνω από ορισμένο ποσό, συγκεκριμένου αντικειμένου κ.λ.π) δικάζονται από Δικαστές με κάποια δέκα χρόνια τουλάχιστον εμπειρία). Επίσης πρέπει να θεσμοθετηθεί ότι κάθε υπόθεση με την εισαγωγή της στο Δικαστήριο χρεώνεται σε συγκεκριμένο Δικαστή ο ποίος είναι υποχρεώμενος να εκδώσει οριστική απόφαση και επομένως και μετά από κάθε αναβολή της  θα συνεχίσει να την μελετά ο ίδιος Δικαστής.