• Σχόλιο του χρήστη 'Σταυρούλα Κουτουλάκου Εισαγγελέας Πρωτοδικών' | 24 Σεπτεμβρίου 2010, 23:24

    Με το παρόν νομοσχέδιο προβλέπεται διεύρυνση της υλικής αρμοδιότητας των Πρωτοδικείων [ενδεικτικά: σχεδόν όλα τα πλημμελήματα (και αυτά προσώπων «ιδιάζουσας δωσιδικίας») θα εκδικάζονται από το Πρωτοδικείο σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό, σχεδόν για όλα τα κακουργήματα προβλέπεται η ενδιάμεση διαδικασία του δικαστικού συμβουλίου, ενώ αυξάνεται η υλική αρμοδιότητα του Μ.Ο.Δ], με αντίστοιχη μείωση της υλικής αρμοδιότητας των Εφετείων. Η ελάφρυνση των Εφετείων είναι ευκταία, επιβεβλημένη και προφανώς θα επιτύχει την επιτάχυνση της ενώπιόν τους διαδικασίας. Επίσης η διεύρυνση της αρμοδιότητάς των Πρωτοδικείων θα μπορούσε να είναι υπό προϋποθέσεις επιτυχής, γιατί αναμφίβολα υπάρχει εμπειρία και ικανότητα στους δικαστικούς λειτουργούς, που μπορεί να συμπληρώσουν είκοσι και πλέον έτη δουλειάς στο Πρωτοδικείο πριν την προαγωγή τους, ενώ η πολυτελής ενδιάμεση διαδικασία του δικαστικού συμβουλίου συντείνει στην ορθότερη απονομή δικαιοσύνης, καθώς, μεταξύ άλλων, επιτρέπει μικρότερη προετοιμασία από την έδρα. Όμως έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι η διεύρυνση της υλικής αρμοδιότητας των Πρωτοδικείων δε συνοδεύεται από τα αυτονόητα μέτρα της αύξησης των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών των Πρωτοδικείων και της δημιουργίας της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής (ενδεικτικά: γραμματειακή υποστήριξη, κτιριακή υποδομή), τα οποία παρεμπιπτόντως αποτελούν πάγια αιτήματά μας. Δηλαδή, αν ο νομοθέτης κρίνει σκόπιμο να προβεί σε τόσο ριζικές αλλαγές στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων των Πρωτοδικείων δεν είναι ευνόητο ότι θα πρέπει προηγουμένως να έχει εξασφαλίσει αίθουσες ακροατηρίων, γραφεία, γραμματείς και φυσικά δικαστικούς λειτουργούς? Και αν με τις παρούσες συνθήκες παρατηρείται ήδη καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης (η οποία μάλιστα επιβάλλει την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας προς τον σκοπό της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης «εντός ευλόγου χρόνου»), άραγε η προτεινόμενη διεύρυνση της υλικής αρμοδιότητας των Πρωτοδικείων αναπόφευκτα δε θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη επιβράδυνση? Αν μόνη η τιτλοφόρηση ενός νομοθετήματος «επιτάχυνση» χωρίς την προηγούμενη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων επετύγχανε το στόχο της, τότε η επιτάχυνση θα είχε επιτευχθεί με πληθώρα προηγούμενων νομοθετημάτων με τον αυτό τίτλο (μεταξύ των οποίων και εκείνα που, κατ΄ εξαίρεση της ενδιάμεσης διαδικασίας των συμβουλίων, προέβλεπαν την απευθείας κλήση στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων…).