• Σχόλιο του χρήστη 'Νικ.Βλατάκης' | 17 Νοεμβρίου 2015, 10:20
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    H απόφαση για ηλεκτρονική επιτήρηση επωφελές είναι να αποφασίζεται από το Συμβούλιο Φυλακής τόπου κράτησης, με πρόταση του παρ’ αυτώ Εισαγγελέως, γιατί διαφορετικά ο Εισαγγελεύς που έχει επιληφθεί της αποδιδομένης κατηγορίας, είναι εμφανέστατα επηρεασμένος, εις βάρος του εκάστοτε κατηγορουμένου, και δεν είναι δυνατόν να έχει γνώση για τον εκ του μέχρι τούδε επιβληθέντος εγκλεισμού επιτευχθέντα ή μη σωφρονισμόν. Πέραν του ότι πολλές διώξεις γίνονται με σκοπιμότητα, και για εξυπηρέτηση της γίνεται επιλογή, συγκεκριμένων εισαγγελικών λειτουργών, που υποτακτικά αν όχι δουλικά την θεραπευουν.