• Σχόλιο του χρήστη 'Νικ.Βλατάκης' | 17 Νοεμβρίου 2015, 10:42
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Αυτοαναιρείται, ο σκοπός του σωφρονισμού δια του εγκλεισμού, προκειμένου για ένα κατάδικο, όταν επιπρόσθετα, στον ίδιο, επιβάλλεται και προσωρινή κράτηση για αποτροπή φυγής ή επανάληψη εγκληματικής δραστηριότητας, τυχόν άμα τη περιελεύσει εν καταστάσει ελευθερίας; Αυτόθροο το ερώτημα που ξεπηδά: ποιος ο διωκόμενος σκοπός και ο εμφιλοχωρών κίνδυνος; Ανεξήγητον!!! (Αφού το αυτόν άτομον ήδη κρατείται.)