• Σχόλιο του χρήστη 'Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ)' | 4 Ιανουαρίου 2012, 16:54

    Αναφορικά με τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης πάγια θέση μας είναι ότι θα πρέπει να ασκούνται από ελληνικούς ΟΣΔ και μόνον, ενώ οι ξένοι δημιουργοί θα αμείβονται μέσω των διμερών συμβάσεων που όλοι οι ΟΣΔ θα πρέπει να έχουν με τους αντίστοιχους Οργανισμούς του εξωτερικού. Η δραστηριοποίηση 17 ελληνικών ΟΣΔ στη δημόσια εκτέλεση πιθανόν δημιουργεί πρόβλημα μόνο σε συνδυασμό με τη μεμονωμένη άσκηση των δικαιωμάτων αυτών από κάθε ΟΣΔ ξεχωριστά. Δεν θεωρούμε λύση την άρση έγκρισης δημιουργίας κάποιων ΟΣΔ στη δημόσια εκτέλεση, αντίθετα θεωρούμε αναγκαία την κοινή άσκηση του δικαιώματος δημόσιας εκτέλεσης ανά κατηγορία δικαιωμάτων. Ομοίως δεν θεωρούμε λύση την υποχρεωτική διαχείριση από έναν και μόνο φορέα για όλες τις κατηγορίες δικαιωμάτων. Όπως είναι φυσικό η κοινή άσκηση του δικαιώματος δημόσιας εκτέλεσης ανά κατηγορία δικαιωμάτων οδηγεί σε επιβολή ενιαίας αμοιβής τουλάχιστον για κάθε κατηγορία.