• Σχόλιο του χρήστη 'Έλλη Γ. Ρούσσου, Δικηγόρος' | 5 Ιανουαρίου 2012, 16:25

    Α. Οι ΟΣΔ που λειτουργούν στην Ελλάδα, μετά τόσα έτη δραστηριότητας στη συλλογική διαχείριση, έχουν συσπειρώσει τους δικαιούχους στην κατηγορία που εκπροσωπούν. Συνεπώς, ένας νέος ΟΣΔ δεν θα πληροί τα κριτήρια της αντιπροσωπευτικότητας που ζητάει ο νόμος για να λάβει τη νόμιμη άδεια λειτουργίας. Β. Νομοθετικός περιορισμός των ΟΣΔ, που έχουν λάβει άδεια και ασκούν συλλογική διαχείριση, στην άσκηση του δικαιώματος δημόσιας εκτέλεσης με οποιονδήποτε τρόπο και δη με τον προτεινόμενο « α) άρση έγκρισης λειτουργίας ΟΣΔ στη δημόσια εκτέλεση, β) υποχρεωτική κοινή άσκηση του δικαιώματος δημόσιας εκτέλεσης γ) επιβολή ενιαίας αμοιβής για περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων» είναι νομικά και ηθικά απαράδεκτος. Κάθε τέτοια νομοθετική ενέργεια θα είναι ενάντια στο κοινοτικό κεκτημένο για την προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και επίσης θα έλθει σε σύγκρουση με τις θεμελιώδεις αρχές, αξίες και δικαιώματα όπως προστατεύονται από την κοινοτική έννομη τάξη, τις Διεθνείς Συμβάσεις και το Σύνταγμα. Τα δικαιώματα των δημιουργών/ερμηνευτών δεν αποτελούν κρατική επιδότηση, ούτε φόρο, ούτε τέλος. Η δε προστασία και διαχείρισή τους αποτελεί αδιάσπαστο κρίκο στη διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων όλων των Ευρωπαίων αλλά και εκτός Ευρώπης δημιουργών και ερμηνευτών, των οποίων τα έργα/ερμηνείες δημόσια παρουσιάζονται στην Ελλάδα. Συνεπώς, οποιαδήποτε ενέργεια επιβολής αμοιβών ή άρση έγκρισης λειτουργίας ενός ΟΣΔ, πλην της αντίδρασης των Ελλήνων δημιουργών/ερμηνευτών, θα πυροδοτήσει εντάσεις και αναταραχή στις ευρωπαϊκές και διεθνείς ενώσεις των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης πνευματικών/συγγενικών δικαιωμάτων. Οι οργανισμοί, όποτε χρειάστηκε, δημιούργησαν τις συμπράξεις (όπως με διαιτησίες ή απλές άτυπες κοινοπραξίες) για να εισπράξουν τις αμοιβές τους ενιαία (ΔΙΟΝΥΣΟΣ, GRAMMO, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΕΡΑΤΩ στα ξενοδοχεία, GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ συνέστησαν τη GEA για τη δημόσια εκτέλεση των ηχογραφημάτων κλπ). Κάθε νομοθετική ρύθμιση πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους ΟΣΔ για συμπράξεις και όχι να τους υποχρεώνει. Έλλη Γ. Ρούσσου, Δικηγόρος