• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΕΛΛΑΚ' | 10 Ιανουαρίου 2012, 11:23

    Θα πρέπει να υπάρξει διάκριση ανάμεσα σε (α) απόλυτο δικαίωμα του οποίου οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο άσκησης και (β) εύλογης αμοιβής στην περίπτωση αναγκαστικής άδειας εκμετάλευσης, όπου η χρήση του έργου δεν μπορεί να εμποδιστεί από το δικαιούχο, αλλά οφείλεται εύλογη αμοιβή. Στην πρώτη περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει θέσμοθέτηση ενιαίας αμοιβής Στη δεύτερη περίπτωση μπορεί να θεσμοθετηθεί ενιαία αμοιβή από ενιαίο φορέα με κατ' αναλογία συμμετοχή των ΟΣΔ στην αμοιβή. Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ http://eellak.gr/