• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Αναγνόπουλος – APC Α.Ε.' | 10 Ιανουαρίου 2012, 14:38

    Στην παράγραφο 5 να απαλειφθεί το «μετά την παρέλευση έτους», καθώς αρκεί να γίνει ειδικός έλεγχος και να διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση πληροί και πάλι τα κριτήρια. Νίκος Αναγνόπουλος – APC Α.Ε.