• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Αναγνόπουλος – APC Α.Ε.' | 10 Ιανουαρίου 2012, 14:04

    Στην παράγραφο 2, να απαλειφθεί η φράση «… κατά τόπο και εποχή» καθώς οι περιορισμοί που τίθενται από την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία αφορούν περισσότερες παραμέτρους. Νίκος Αναγνόπουλος – APC Α.Ε.