• Άρθρο 2 παράγραφο 5: Προτείνουμε να ορισθούν οι Διαδρομές του Κρασιού. Στην ανωτέρω παράγραφο προτείνουμε να προστεθεί το παρακάτω εδάφιο: «Δρόμοι του κρασιού είναι ειδικές διαδρομές, υποδεικνυόμενες από κατάλληλη σήμανση, κατά μήκος των οποίων υπάρχουν φυσιολατρικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά αξιοθέατα, αμπέλια και οινοποιεία μεμονωμένων ή συνδεδεμένων γεωργικών επιχειρήσεων επισκέψιμων για το κοινό.»