• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ' | 10 Ιανουαρίου 2012, 22:01

    Στο Άρθρο 30.2 προτείνουμε να προβλέπεται “η παρουσία εκπροσώπου του Φορέα Διαχείρισης ή του ενδιαφερόμενου όταν κρίνεται από την Επιτροπή αίτημα σχετικό με χωροθέτηση ή διαχείριση ή εκμετάλλευση τουριστικού λιμένα και εκπροσώπου της επαγγελματικής ένωσης τουριστικών λιμένων (Ένωση Μαρινών Ελλάδας) με αμιγώς γνωμοδοτικό ή συμβουλευτικό ρόλο"