• Σχόλιο του χρήστη 'ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ' | 11 Ιανουαρίου 2012, 11:36

    Άρθρο 39 : Προέγκριση και Ειδικό Σήμα λειτουργίας Παρ.9. Στην περίπτωση της λήξης της ισχύος των δικαιολογητικών για το ειδικό σήμα λειτουργίας, τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν πριν τη λήξη τους, το ειδικό σήμα λειτουργίας ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., αφού προηγηθεί έγγραφη γνωστοποίηση του επιχειρηματία και διαπιστωθεί υπαιτιότητά του ή αμέλεια. Προτείνεται αυτή η δικλείδα ασφαλείας μόνο για το συνετό επιχειρηματία , γιατί έχει παρατηρηθεί κατά κόρον να έχει κινηθεί η επιχείρηση εμπροθέσμως για την έκδοση λήξαντος δικαιολογητικού και η αρμόδια αρχή να καθυστερεί στην έκδοσή του, οπότε είναι δίκαιο να προστατευθεί ο σύννομος επιχειρηματίας. Παρ. 12. Η υποχρέωση πολλαπλούς ενημέρωσης από την ξενοδοχειακή επιχείρηση όλων των εμπλεκομένων κρατικών φορέων σχετικά με τον υπεύθυνο για την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός των ξενοδοχείων συνιστά επιπλέον γραφειοκρατία, αφού ο υπεύθυνος φορέας για τη συνολική αδειοδότηση είναι ο Ε.Ο.Τ., ο οποίος είναι αρμόδιος να ενημερώνει έγκυρα όλες τις εμπλεκόμενες αρχές. Εξάλλου εφόσον θα υπάρχει μνεία των υπευθύνων επί του ειδικού σήματος λειτουργίας του ξενοδοχείου, παρέλκει η περαιτέρω κοινοποίηση.