• Σχόλιο του χρήστη 'ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ' | 11 Ιανουαρίου 2012, 11:21

    Το άρθρο αυτό,όπως και η παραγρ.10 του άρθρου 39, αναφέρονται στο θέμα της αδειοδότησης των κολυμβητικών δεξαμενών και στην υποχρέωση συμμόρφωσης στους ισχύοντες υγειονομικούς και κατασκευαστικούς όρους της Υγειονομικής Διάταξης Γ1/443/73, όπως ισχύει. Μετά από χρόνιες διαμαρτυρίες ξενοδόχων και κατασκευαστών κολυμβητικών δεξαμενών ότι το νομικό πλαίσιο της Υ.Δ. του 1973 είναι αναχρονιστικό για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αφού στην ουσία αντιμετωπίζει ομοιόμορφα δημόσια κολυμβητήρια και ξενοδοχειακές πισίνες, δόθηκε λύση με το Ν.3766/2009, σύμφωνα με τον οποίο υπάρχει πλήρης εγγύηση συμμόρφωσης στις προδιαγραφές υγιεινής και ασφαλείας των κολυμβητικών δεξαμενών, οπότε μέχρι την αναθεώρηση της συγκεκριμένης Υ.Δ., η παραπομπή στο Ν.3766/2009 παρέχει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα.