• Να προστεθούν επιπλέον οι εξής παράγραφοι: παραγρ. 2.3.18: Μικρά επισκέψιμα ρακοκάζανα (χώροι απόσταξης) στην ύπαιθρο. παραγρ. 3.1: Η χωροθέτηση των επιχειρήσεων του τουρισμού Υπαίθρου/ Aγροτουρισμού σε οικισμούς με ενδιαφέροντα ιστορικά, αρχιτεκτονικά, πολιτισμικά στοιχεία, που μπορούν να αναπτύξουν σημαντική δραστηριότητα στον τουρισμό υπαίθρου και η ανάπτυξη του μοντέλου του μαζικού τουρισμού είτε βρίσκεται μακριά η δεν τους επηρεάζει. παραγρ. 3.2: Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης τουρισμού υπαίθρου/ Αγροτουρισμού πρέπει να είναι αυτοαπασχολούμενος και να έχει ο ίδιος επαφή με τους πελάτες. Εναλλακτικά τη θέση του μπορούν να πάρουν άτομα της άμεσης οικογενείας του και συγγένειας α’ βαθμού. Στο τέλος της παράγρ. 9 να προστεθεί: ..., το οποίο αξιολογείται και κατατάσσεται σε κατηγορία με ρόδι η στάχυ αντί κλειδί η αστέρι.(ποιοτικά κριτήρια όσον αφορά το περιβάλλον, την ενέργεια, αρχιτεκτονική, αισθητική, σύνδεση με τοπικά παραδοσιακά προιόντα, βιολογικοί λαχανόκηποι, bio-kouzina,βιολογικά προιόντα, προιόντα ΠΟΠ.κ.ά.).