• Σχόλιο του χρήστη 'Παπαγιαννοπούλου Σύλλα' | 11 Ιανουαρίου 2012, 19:14

    Στην παράγραφο 1 α) θα πρέπει να υπάρξει ειδική ρύθμιση για τις υφιστάμενες εν λειτουργία μονάδες που έχουν χρηματοδοτηθει απο τα προγράμματα LEADER και ΟΠΑΑΧ που τα μεγέθη τους υπερβαίνουν το ελάχιστο αριθμό κλινων που ορίζει το νομοσχέδιο, με την προυπόθεση ότι δεν θα επιτραπει καμία μελλοντική μεταβολή όσον αφορά στο μέγεθός τους. (δεν πρέπει να τιμωρήσουμε επαγγελματίες που χρηματοδοτήθηκαν για να συμμετέχουν σε προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου και για τους οποίους δεν υπήρξε περιορισμός)