• Σχόλιο του χρήστη 'Παπαγιαννοπούλου Σύλλα' | 11 Ιανουαρίου 2012, 20:01

    Στους ορισμούς κάπως πρέπει να αναφερθεί και το πως προσδιορίζεται η υπαιθρος ως χώρος εγκατάστασης του τουριστικού αυτού προϊόντος. Θα πρέπει να εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση οι αστικές ζώνες και οι κορεσμένες τουριστικές ζώνες. Οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις του τουρισμού υπαίθρου θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε οικισμούς που βρίσκονται είτε εντός αγροτικών περιοχών, είτε εντός υποβαθμισμένων οικισμών/ περιοχών /νησιών με ενδιαφέροντα ιστορικά, αρχιτεκτονικά, πολιτισμικά στοιχεία.