• Σχόλιο του χρήστη 'Παπαγιαννοπούλου Σύλλα' | 11 Ιανουαρίου 2012, 20:21

    Επιπλέον κριτήριο αδειοδότησης νέων επιχειρήσεων τουρισμού υπαίθρου, που θα πρέπει να εξετάζεται από τους κατα τόπους φορείς (περιφέρεια και φορείς τουρισμού υπαίθρου), πρέπει να αποτελέσει η φέρουσα ικανότητα των οικισμών ανάλογα με τον πληθυσμό τους και τις υφιστάμενες οικονομικές δραστηριότητες.