• Σχόλιο του χρήστη 'SANTORINI DIVE CENTER - Π.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ' | 11 Ιανουαρίου 2012, 23:44

    Οι Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών είναι ίσως οι μόνοι επιχειρηματίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο νόμου και κάθε χρόνο ανανεώνουν τίς άδειες τους καταναλώνοντας «αρκετό χρόνο και πολύ χρήμα». Σύμφωνα με τον νόμο 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» είναι υποχρεωμένοι κάθε χρόνο να ανανεώνουν τις άδειες τους συλλέγοντας 10 περίπου διαφορετικές πιστοποιήσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, το προσωπικό και τον εξοπλισμό τους. Το κόστος αυτών των πιστοποιήσεων ήδη ξεπερνά τις 2.000 ευρώ κάθε χρόνο. Η προμήθεια του ειδικού σήματος και ο έλεγχος της λειτουργίας των καταδυτικών μας υπηρεσιών δεν πρέπει να μας επιβαρύνουν με επιπλέον κόστος και χρόνο. Η πολιτεία πρέπει να αρχίσει επιτέλους να δουλεύει για εμάς με εμάς δημιουργώντας προϋποθέσεις ανάπτυξης και όχι επιπλέον εμπόδια. Καλός ο Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων αλλά είναι απαραίτητη η άμεση συνεργασία σας με εμάς τους επαγγελματίες για να διαπιστώσετε τα πραγματικά προβλήματα του χώρου.