• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ' | 12 Ιανουαρίου 2012, 10:26

    Για την εφαρμογή επενδυτικών ή χρηματοδοτικών προγραμμάτων που θέλουν να προάγουν τον Τουρισμό Υπαίθρου είναι παράλογο να περιλαμβάνονται μόνο αυτές που ήδη «διαθέτουν το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου» (άρθρο 5 παρ. 12) δηλαδή μόνο όσες υφίστανται και όχι νέες που θέλουν να το αποκτήσουν και καταθέτουν Σχέδιο και Δέσμευση προς τούτο (πχ οινοποιεία που θέλουν να γίνουν επισκέψιμα και θέλουν να αποκτήσουν το Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου).