• Σας γνωρίζουμε ότι η Δευτεροβάθμια οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. - Ο.Ξ.Ν.Ε.), η οποία ιδρύθηκε το έτος 1935 και τα υπ’ αυτής πρωτοβάθμια εκδρομικά Σωματεία αποτέλεσαν τους πρώτους φορείς ανάπτυξης του οργανωμένου (ομαδικού) εσωτερικού τουρισμού και εξακολουθούν να προσφέρουν μέχρι σήμερα τεράστιες υπηρεσίες στην ανάπτυξη του εσωτερικού-κοινωνικού και χειμερινού τουρισμού σε όλη την Ελλάδα και ακόμη και σε μη αξιοποιηθείσες τουριστικά, περιοχές της Ελλάδος. Έχει επιδείξει πλούσια δράση στον Εθνικό, Πνευματικό, Πολιτιστικό, Εικαστικό, Εκδρομικό και Ορειβατικό τομέα, με την διοργάνωση εκδηλώσεων Εθνικού περιεχομένου, ομιλιών, διαλέξεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις οποίες πάντα συμμετείχαν οι εκάστοτε Γ. Γραμματείς του ΕΟΤ. Για τις δράσεις αυτές και τη σημαντική προσφορά η Ομοσπονδία τιμήθηκε από την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, τον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΩΝ, άλλους Δήμους και λοιπούς ΦΟΡΕΙΣ, που της απένειμαν τιμητικές διακρίσεις. Πάντοτε η Ομοσπονδία μας δια των Σωματείων της προσφέρει σοβαρές υπηρεσίες, εκτός των γνωστών τουριστικών περιοχών της Χώρας και σε περιοχές της όπου η ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία και το Κράτος αδυνατούν να δημιουργήσουν τουριστική κίνηση και ανάπτυξη ειδικότερα σε άγονες τουριστικές περιοχές, όπως ακριτικές, ορεινές κ.λπ. και γενικά έβγαλε τον κόσμο στην Ύπαιθρο και του ενέπνευσε αγάπη για την Ελληνική Φύση. Η δράση αυτή αναγνωρίστηκε από την Χώρα με τον ΑΝ 864/1937 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΝΔ 3430/1955 το οποίο έθεσε καταστατικές διατάξεις και χορήγησε π.χ. το δικαίωμα να διοργανώνουν τα Σωματεία μας εκδρομές και εκδηλώσεις χωρίς περιορισμούς, το δικαίωμα και την διαδικασία αναγνώρισης ως Εκδρομικών Σωματείων από τον ΕΟΤ, να ανεγείρουν καταφύγια, ξενώνες, κατασκηνώσεις κ.α. Επίσης με την απόφαση υπ’ αριθ. 2868 (κανονισμός ορειβατικών καταφυγίων) συμμετέχει μέλος του Δ.Σ. μας σε επιτροπή για τον χαρακτηρισμό -έλεγχο ορειβατικών καταφυγίων ΦΕΚ 398/27.02.2004). Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι τόσο τα μέλη τον εκάστοτε Δ.Σ. της ομοσπονδίας μας όσο και των Εκδρομικών Σωματείων-μελών μας εργάζονται ανιδιοτελώς και με πάθος για την υπόθεση τον Ελληνικού Τουρισμού και πιστεύουμε ότι είναι καιρός πλέον να δοθεί περισσότερη σημασία στο έργο και την αναγκαιότητα της δράσης τους. Άλλωστε στην σημερινή εποχή της ωμής αναζήτησης τον κέρδους μόνο, είναι ευτύχημα το ότι υπάρχουν οργανώσεις και άνθρωποι που πονούν για την παράδοση, τον πολιτισμό, την ιστορία και την φυσιογνωσία αυτού του τόπου και εργάζονται για την διάσωση τους. Σας γνωρίζουμε ότι τον Νοέμβριο του 2011 η Ομοσπονδία μας συμπλήρωσε εβδομήντα έξι (76) χρόνια συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς στο Ελληνικό Ύπαιθρο και στον Έλληνα εκδρομέα, φυσιολάτρη και ορειβάτη. Υπάρχουν και άλλα πολλά θέματα που μπορούν να υλοποιηθούν με την συνεργασία της Ομοσπονδίας και του ΕΟΤ και που αφορούν τον Τουρισμό, τη Φυσιολατρία και το Ελληνικό Ύπαιθρο. Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είμαστε Αθλητική Ομοσπονδία και δεν υπαγόμαστε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τέλος, παρακαλούμε να μας συμπεριλάβετε στον Εθνικό κατάλογο των Φορέων Τουρισμού για τα όσα σας προαναφέραμε, ως μόνιμο σύνδεσμο. Επιπλέον η Ομοσπονδία μας από την ίδρυσή της στο καταστατικό της διαλαμβάνει ότι σε περίπτωση διάλυσής της ολόκληρη η περιουσία της περιέρχεται στον ΕΟΤ.