• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΧΙΟΝΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ' | 12 Ιανουαρίου 2012, 11:34

    ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ & ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Προτάσεις επί των άρθρων 2 & 3 Ως γενική παρατήρηση, επισημαίνουμε ότι για την ουσιαστική ανάπτυξη του τουρισμού υπαίθρου, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αξιόπιστη λειτουργία των υπαίθριων δραστηριοτήτων, διότι αυτές αποτελούν το κίνητρο προσέλκυσης επισκεπτών. Το νομοσχέδιο αναφέρεται περισσότερο στα καταλύματα, τα οποία είναι μεν απαραίτητα, αλλά χωρίς τη σωστή οργάνωση και λειτουργία των υπαίθριων δραστηριοτήτων που αποτελούν τον πόλο έλξης και το κίνητρο προσέλκυσης επισκεπτών, δεν μπορεί να υπάρχει βιωσιμότητα και των καταλυμάτων υπαίθρου. Η εμπειρία άλλων χωρών μας έχει δείξει ότι προηγείται η θεσμοθέτηση, η σωστή οργάνωση και προβολή των υπαίθριων δραστηριοτήτων και ακολουθεί η ανάπτυξη με τις λοιπές τουριστικές δράσεις και επιχειρήσεις. Στο άρθρο 2.3.5 γίνεται αναφορά στο «σκι και χιονοδρομικές δραστηριότητες». Ως όρο θεωρούμε ότι πρέπει να αναφέρονται ως «υπαίθριες δραστηριότητες σε χιονοδρομικά κέντρα», διότι παρέχουν στους επισκέπτες δραστηριότητες άσκησης και αναψυχής όχι μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο αλλά και καθ΄ όλο το έτος. Ως τέτοιες δραστηριότητες θεωρούνται: ΧΕΙΜΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ • Καταβάσεων, • Αντοχής , • Χιονοσανίδας 2. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΚΙ 3. ΕΛΚΗΘΡΟ 4. ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ 5. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΣΑ • SNOWMOBILES & SKI BUSSES ΚΛΠ 1.ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΒΟΥΝΟΥ • Αποστάσεων (cross country) • Κατάβασης (Downhill) 2. ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ 3. ΙΠΠΑΣΙΑ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΣΑ • ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ 4 ΤΡΟΧΩΝ ΚΛΠ Για κάθε δραστηριότητα από τις παραπάνω απαιτούνται οι ανάλογες προϋποθέσεις, υποδομές και το κατάλληλο έμψυχο δυναμικό. 1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ • Η μύηση στις χιονοδρομικές δραστηριότητες σε όλα τα ΧΚ του κόσμου γίνεται μέσα από τις ΣΧΟΛΕΣ ΣΚΙ. Ως σχολή σκι νοείται ο χώρος εκπαίδευσης που είναι οι πίστες του σκι και ένας οικίσκος –γραφείο για τις συναλλαγές με τους πελάτες. • Στη χώρα μας δυστυχώς δεν υπάρχει ειδικό θεσμικό πλαίσιο για τις σχολές εκπαίδευσης στα αθλήματα της χιονοδρομίας και γενικά για τα υπαίθρια αθλήματα, με αποτέλεσμα, για την έκδοση άδειας να ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ισχύει για ένα γυμναστήριο(!), πράγμα που αφ΄ ενός είναι μη αναγκαίο , αφ΄ ετέρου δεν είναι εφικτό να εκδοθούν οικοδομικές άδειες σε περιοχές των ΧΚ . 2. ΕΜΨΥΧΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ • Η αξιόπιστη, εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία ενός ΧΚ προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλου προσωπικού το οποίο να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες ενός υπαιθρίου αθλήματος που επηρεάζεται από τόσους πολλούς εξωγενείς παράγοντες. Το κύριο προσωπικό αποτελούν ο προϊστάμενος λειτουργίας, οι χειριστές αναβατήρων και το προσωπικό ασφάλειας για τις πίστες (πιστέρ). • Σχολές εκπαίδευσης στις δραστηριότητες των ΧΚ δεν νοούνται χωρίς το κατάλληλο προσωπικό. Όλες οι χώρες, ακόμη και οι μη αναπτυγμένες στη χιονοδρομία, έχουν συστήσει ειδικούς φορείς για την ανάδειξη και πιστοποίηση δασκάλων –εκπαιδευτών. • Στη χώρα μας δεν υπάρχει φορέας που να πιστοποιεί ανάλογα προσόντα , με αποτέλεσμα να παρατηρούνται πλείστα όσα προβλήματα για την κάλυψη σε προσωπικό των ΧΚ και των σχολών εκμάθησης. Πτυχία προπονητών (και όχι δασκάλων –εκπαιδευτών) έχουν δοθεί από τις σχολές προπονητών που έγιναν από τη ΓΓΑ, αλλά πλέον δεν γίνονται εδώ και χρόνια. Επίσης από τα ΤΕΦΑΑ Θες/νίκης και Τρικάλων αποφοιτούν πτυχιούχοι με ειδικότητα χειμερινά αθλήματα και υπαίθριες δραστηριότητες, αλλά ο αριθμός τους είναι σχετικά μικρός. 3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι φορέας έλεγχου των ΧΚ είναι ο ΕΟΤ, προτείνεται ο ίδιος φορέας να εγκρίνει –ελέγχει και τις υπαίθριες δραστηριότητες, αφού καθοριστούν οι ελάχιστες προδιαγραφές, εγκεκριμένες και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Με αίτηση του φορέα διαχείρισης ενός ΧΚ, και έγκριση από τον ΕΟΤ, να επιτρέπεται η εγκατάσταση –φιλοξενία της δραστηριότητας. Ως προς το χώρο εγκατάστασης, λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στη δόμηση σε δασικές εκτάσεις και το γεγονός ότι δεν απαιτούνται ιδιαίτερες κατασκευές , προτείνεται η εγκατάσταση σε λυόμενους οικίσκους και πληρούν τις ορισθείσες προδιαγραφές. ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΨΥΧΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ • Απαιτείται η καθιέρωση φορέα για την πιστοποίηση των προσόντων στελεχών για τις υπαίθριες δραστηριότητες. Αν ο ΟΤΕΚ εξακολουθεί να υφίσταται, θα πρέπει να καθιερωθεί ειδικό ταχύρυθμο πρόγραμμα για όσους πληρούν προϋποθέσεις όπως εμπειρία – προϋπηρεσία και αθλητική παρουσία –διακρίσεις. • Σε διαφορετική περίπτωση, το υφυπουργείο τουρισμού μαζί με τη ΓΓΑ θα πρέπει να συστήσει ειδικό φορέα για την εκπαίδευση –κατάρτιση και χορήγηση πτυχίων για όλες τις εποχικές υπαίθριες δραστηριότητες. Σε συνεργασία με τους ανάλογους κατά δραστηριότητα φορείς να συστήσει το γενικό και το ειδικό πλαίσιο, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων. Επειδή είναι η πρώτη φορά που εισάγεται νομοσχέδιο για τις υπαίθριες δραστηριότητες, είναι ευκαιρία αυτές να θεσμοθετηθούν σε σωστές βάσεις ώστε να δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης και να δίνουν ευκαιρίες απασχόλησης, με γνώμονα την αξιοπιστία και την υπευθυνότητα .