• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ' | 12 Ιανουαρίου 2012, 12:04

    θα θέλαμε να επισημάνουμε πως αν και είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός της θεσμοθέτησης της δημιουργίας ενός συγκεκριμένου πλαισίου κανόνων για τον Τουρισμό Υπαίθρου, το παρών νομοσχέδιο, θεωρούμε πως έχει ένα μεγάλο κενό σε σχέση με μία από τις πιο σημαντικές δράσεις τουρισμού υπαίθρου που είναι ο Οικοτουρισμός και η οποία έχει άρρηκτη σχέση με την προστασία και διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος τόσο σε επίπεδο Προστατευόμενων Περιοχών (και εμπλοκής των Φορέων Διαχείρισής τους), όσο και σε γενικότερο επίπεδο προστασίας της βιοποικιλότητας και της φυσικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Αντίστοιχα μεγάλο κενό πιστεύουμε πως υπάρχει και σε σχέση με τον Αγροτουρισμό και την αποσαφήνιση του όρου και των αντίστοιχου πλαισίου κανόνων, ενώ παράλληλα δημιουργείται και μία ασαφής σύνδεση με τη διατήρηση ειδών της άγριας πανίδας σε αιχμαλωσία καθώς αναφέρεται η διατήρηση και άλλων ζώων μαζί με τα οικόσιτα σε Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις χωρίς να γίνεται αναφορά για τα είδη και τις συνθήκες διαβίωσής τους. Προτείνουμε την ακύρωση του παρόντος νομοσχεδίου και την αναδόμησή του, είτε ως ενιαίο νομοσχέδιο με τον Οικοτουρισμό και τον Αγροτουρισμό συνδιαμορφωμένα με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είτε ως ξεχωριστά νομοσχέδια ένα για τα Τουριστικά Καταλύματα και τους Τουριστικούς Λιμένες και ένα για τον Οικοτουρισμό και τον Αγροτιουρισμό ως βασικούς πυλώνες του τουρισμού υπαίθρου. Λάζαρος Γεωργιάδης Διευθυντής