• Σχόλιο του χρήστη 'Στάθης Τζέμος' | 28 Ιανουαρίου 2013, 14:14

    Για τα condo hotels λέτε ότι μπορούν να παραχωρούνται στο φορέα της τουριστικής επιχείρησης για χρονική περίοδο 6 μηνών κατ’ έτος και για διάστημα 20 ετών τουλάχιστον. Και μετά αναφέρετε ότι «Η μακροχρόνια μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστο δέκα (10) ετών.». Με ποια λογική έχουν μπει αυτά τα διαστήματα? Χρειάζεται εξήγηση. Γιατί να υπάρχει διαφορά στο ελάχιστο διάστημα εκχώρησης (20 έτη) από το ελάχιστο διάστημα συνομολόγησης της σύμβασης (10 έτη)??