• Σχόλιο του χρήστη 'WWF Ελλάς' | 28 Ιανουαρίου 2013, 21:50

    Η προτεινόμενη ρύθμιση της δεύτερης παραγράφου (σχετικά με τη δόμηση εντός γηπέδων γκολφ) επαναλαμβάνει τον κανόνα του 9 παρ. 3 α) ν. 4002/2011, η οποία όμως περιλαμβάνει την επιφύλαξη τυχόν αυστηρότερων «όρων και περιορισμών δόμησης για την αξιοποίηση συγκεκριμένων γηπέδων» [9 παρ. 3 δ) ν. 4002/2011]. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η επιφύλαξη αυτή καταργείται. Καθίσταται δηλαδή δυνατή η κατασκευή ξενοδοχείων με αυξημένη συνολική επιφάνεια ορόφων, ακόμα και σε περιοχές με ειδικά καθεστώτα για την προστασία του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Για τη διατήρηση του χαρακτήρα των περιοχών αυτών, τα επιμέρους στοιχεία μίας σύνθετης εγκατάστασης θα πρέπει αυτοτελώς να εναρμονίζονται με τις ισχύουσες πολεοδομικές και περιβαλλοντικές διατάξεις, έτσι ώστε να μην κατασκευάζονται κτίρια που υποβαθμίζουν το περιβάλλον με το πρόσχημα των ειδικών τουριστικών υποδομών που τα συνοδεύουν.