• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ' | 1 Νοεμβρίου 2010, 13:23

    Η επιλογή της νομικής μορφής για το Ε.Κ.Κ , με την μετατροπή της Α.Ε σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου βάση του άρθρου 9, αποτελεί την χειρότερη μορφή που μπορούσε να επιλεγεί για τον ευαίσθητο αυτό τομέα της Ελληνικής Κινηματογραφίας . Σε ένα οργανισμό που διανέμει και διαχειρίζεται Δημόσιο χρήμα και μάλιστα χωρίς κανόνες και περιορισμούς που επιβάλλονται στους αντίστοιχους οργανισμούς του Δημοσίου, προσδοκούμενο είναι, να αναπτυχθεί, η διαπλοκή, η αδιαφάνεια, η κακοδιαχείριση. Στη παράγραφο 1 αναφέρεται: 1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» (εφεξής «Ε.Κ.Κ.») και έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού. Τίθεται το ερώτημα γιατί να εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και να μην ελέγχεται από τον ίδιο η τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ. Στην παράγραφο 3 αναφέρεται: 2. Το Ε.Κ.Κ. έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται δε από το ιδιωτικό δίκαιο και από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Το ζητούμενο είναι, ότι στον παρόντα νόμο δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες διατάξεις που να εξασφαλίζουν, ότι οι διοικήσεις στο πλαίσια του ιδιωτικού δικαίου, θα εφαρμόσουν τους κανόνες, της χρηστής διοίκησης, της ισονομίας, της ισοπολιτείας, των ίσων ευκαιριών. Για μια ακόμη φορά θα επισημάνω ότι ο νόμος έχει πολλά θολά σημεία και η μοναδική οδός είναι να αποσυρθεί.