• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ' | 29 Ιανουαρίου 2013, 13:41

    Η δημιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας σε υφιστάμενα ξενοδοχεία που μπορεί να ήταν αυθαίρετα και να έχουν γίνει μόλις πρόσφατα νόμιμα με τον Ν. 4014, αποτελεί αναμφισβήτητα μια σημαντική απειλή για το τουριστικό προϊόν της χώρας, που αναμφίβολα θα οδηγούσε στην υποβάθμιση του. Επιπλέον, ενώ ως ξενοδοχείο συμβάλλει στη δημιουργία απασχόλησης, άρα και εισοδήματος, τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας με τη μορφή ανεξάρτητων διαμερισμάτων ή κατοικιών, άρα παραθεριστικής κατοικίας δεν προβλέπουν την απασχόληση εργατικού δυναμικού καθώς δεν προσφέρουν υπηρεσίες ξενοδοχείου. Πρόταση: Επειδή το αδιάθετο οικιστικό απόθεμα δεν επιτρέπει τη δημιουργία νέων κατοικιών, η ορθή στόχευση του ν/σ για υψηλής ποιότητας τουρισμό έρχεται σε αντίθεση με την ευρεία θέσπιση των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας καθώς αυτά συχνά απευθύνονται σε χαμηλότερων δυνατοτήτων επισκέπτες και επομένως αυτή η ρύθμιση μάλλον παρέλκει.