• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Λεμονάκης' | 29 Ιανουαρίου 2013, 14:33

    Εκτιμώ ότι πρέπει να υπάρξει ελαστικότητα όσον αφορά την έκταση των 50.000 τ.μ.. Στην Ελλάδα έχουμε σοβαρή κατάτμιση της ιδιοκτησίας, ενώ ειδικά σε νησιωτικές περιοχές είναι δυσχερής η συγκέντρωση τέτοιων εκτάσεων σε ενιαίες ιδιοκτησίες. Επιπρόσθετα, πρέπει να δοθεί η ευκαιρία και σε περιοχές που δεν έχουν αναπτυχθεί τουριστικά αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και τοπική αναπτυξιακή δυναμική να το πράξουν. Υπάρχουν π.χ. περιοχές στη Νότια Κρήτη εντελώς έρημες, προνομιούχες όμως για τουριστική ανάπτυξη ως condo Hotel καθώς και νησιά όπως η Γαύδος που αποκλείονται εξ΄αρχής λόγω του περιορισμού της έκτασης. Νομίζω ότι πρέπει να μειωθεί το όριο των 50.000 τ.μ. ή διαφορετικά κατά περίπτωση να κρίνεται με Υπουργική απόφαση ή να υπάρξει ανοχή τουλάχιστον κατά 20%, δηλαδή, το όριο να διαμορφωθεί σε 40.000 τ.μ. σε συγκεκριμένες περιοχές στην επικράτεια.