• Σχόλιο του χρήστη 'Ν. Σολωμός' | 13 Ιουνίου 2018, 14:19

    Το εδάφιο περί Εκπαιδευτικού Τουρισμού διαμορφώνεται με προσθήκη μιάς 3ης χαρακτηριστικότατης/ενδεικτικής κατηγορίας όπως παρακάτω: Ο εκπαιδευτικός τουρισμός ενδεικτικά συμπεριλαμβάνει: 1) Τουρισμό Νεολαίας (Youth Traveling), 2) Εκπαιδευτικό τουρισμό (Tourism΄education) που αφορά εκπαιδευτικά προγράμματα ή συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα ανταλλαγής, 3) επίσκεψη σε ειδικές ερευνητικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν κατάλληλα επιστημονικά θέλγητρα καθώς και επισκέψεις συμμετοχικής μορφώσεως, και βιωματικού τουρισμού σε σχετικές υποδομές υποδοχής 4) Επαγγελματική τουριστική πρακτική άσκηση. [παραδείγματα αποτελούν προγράμματα διημερεύσεων/διανυκτερεύσεων και διεξαγωγής παρατηρήσεων εκπαιδευτικά αστεροσκοπεία, προγράμματα επιμορφώσεως και ξεναγήσεων σε ερευνητικές εγκαταστάσεις, σεισμολογικά κέντρα,παρατηρητήρια άγριας ζωής, γεωλογικών και ατμοσφαιρικών φαινομένων, τεχνολογικά πάρκα, θεματικές διαδρομές/εκδρομικά προγράμματα ενοτήτων γνώσης κλπ]