• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece' | 18 Ιουνίου 2018, 09:12

    Υπό την αιγίδα ότι προβάλλει τον αποκεντρωμένο, βιώσιμο - αειφόρο - υπεύθυνο τουρισμό. Υπό την αιγίδα εκείνον τον τουρισμό α) που δεν ενισχύει τις ήδη κορεσμένες περιοχές β) που προβάλλει κυρίως εκείνο το μείγμα τουρισμού που ενισχύει την τοπική οικονομία γ) που έχει υιοθετήσει του 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Ατζέντα 2030) και που παίρνει μέτρα για να υλοποιήσει τους 4 στόχους που έχουν σχέση με τον τουρισμό.