• Σχόλιο του χρήστη 'Ειρήνη Θεοδοσίου' | 21 Ιουνίου 2018, 16:47

    το άρθρο β παράγραφος γίνεται: Ο εκπαιδευτικός τουρισμός ενδεικτικά συμπεριλαμβάνει: 1) Τουρισμό Νεολαίας (Youth Traveling), 2) Εκπαιδευτικό τουρισμό (Tourismeducation) που αφορά εκπαιδευτικά προγράμματα ή συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα ανταλλαγής, 3) Επαγγελματική τουριστική πρακτική άσκηση, 4) Γεωλογική εκπαίδευση υπαίθρου (field trips).