• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Νόιφελτ' | 26 Ιουνίου 2018, 01:24

    Το κοινωνικό πρόσωπο του Υπουργείου Τουρισμού και συμπόρευση με άλλα Υπουργεία, σε επίπεδο κατανόησης σύγχρονων αναγκών ή φαινομένων (σχετίζεται και με αιγίδα). Ήταν απέλπιδα η προσπάθειά μου να βρω κατηγορία στη διαβούλευση αυτή ώστε να εντάξω το σχόλιό μου αυτό. Ίσως να έχει ενδιαφέρον όμως καθώς αναπτύσσει μια διαφορετική παράμετρο συνεργασιών που σχετίζεται με την αποδοχή, την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση, με έναν πιο οργανωμένο τρόπο. Με την επιφύλαξη να μην είμαι πλήρως ενημερωμένος και το Υπουργείο Τουρισμού ήδη να κινείται σε αυτού του είδους τις συμμετοχές, καταθέτω την πρότασή μου με στόχο τουλάχιστον να μην εξαιρεθεί ως φαινόμενο από την κατάθεση του νομοθέτη. Αν και υπάρχει ειδική πρόβλεψη από άλλα Υπουργεία, σχετικά με το μεταναστευτικό ή το προσφυγικό θέμα, το Υπουργείο Τουρισμού δεν πρέπει να εξαιρεί τους πολιτικούς, οικονομικούς, μετανάστες, ταξιδευτές, πρόσφυγες και τα αναγνωρισμένα ως θύματα παράνομου εμπορίου ανθρώπων, προβάλλοντας και το κοινωνικό πρόσωπο της πολιτείας σε έναν ακόμη τομέα, σε αυτόν του τουρισμού. Είναι φαινόμενο των τελευταίων ετών, λόγω των εμπόλεμων ζωνών που έχουν δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή και σε πιο μακρινές χώρες, να παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα πληθυσμών, από τόπο σε τόπο. Επισκέπτες, οι οποίοι για διαφορετικούς λόγους, οικονομικών δυνατοτήτων, επιλογών ή βίαιης μετατόπισης πληθυσμών και πολέμων αναγκάζονται να βρεθούν σε έναν ξένο τόπο, πρέπει να απολαμβάνουν τη φιλοξενία (όπως γίνεται ήδη αρκετά οργανωμένα, ή σε περιπτώσεις δυσανάλογα) του τόπου, αλλά και την αναγνώρισή τους, όχι ως παιδιά ενός κατώτερου θεού, αλλά ως φίλια πρόσωπα και άτομα που κάποτε ίσως οι κατατρεγμένοι αυτοί άνθρωποι και τα παιδιά τους να αποζητήσουν να απολαύσουν τις χαρές μιας διαφορετικής φιλοξενίας στη χώρα που τους υποδέχτηκε, όταν βρέθηκαν σε βαθιά και ταπεινή ανάγκη. Η στήριξη των μεταναστών και των προσφύγων, με την ενεργή συμβολή του Υπουργείου Τουρισμού, είναι μια κατάθεση ψυχής και ύψιστη έκφραση αποδοχής, από ένα υπουργείο που έχει τόσο ειδική θέση στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Σημεία και στόχοι 1. Αναγνώριση εκ νέου αυτών των κινήσεων των μεταναστών και η οικονομική στήριξη των περιοχών με υψηλή τουριστική κίνηση, μέσα από προγράμματα στήριξης που θα συνδέονται με το Υπουργείο Τουρισμού (αν δεν γίνεται ήδη), συμβάλλοντας έτσι: 1.1. στην απορρόφηση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συνεργασία νεοεισερχόμενων κλάδων και τομέων του τουρισμού, 1.2 Στην οικονομική στήριξη των μεταναστών, προσφύγων διέλευσης, προσωρινής ή άλλης διαμονής, 1.3 Στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και στην ελαχιστοποίηση των κοινωνικών εντάσεων, 2. Έτσι, το Υπουργείο Τουρισμού γίνεται συμμέτοχος στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και στηρίζει μέσα από δυνατότητες που δίνουν τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες βιώνουν κοινωνικές πιέσεις, λόγω της υψηλής κίνησης μεταναστών. 3. Αποδοχή μέσα από έναν ακόμη κλάδο, αυτόν του Τουρισμού. 4. Δημιουργία νέων μοντέλων διαχείρισης του φαινομένου και στοιχείων κοινωνικής στήριξης στον αναφερόμενο κλάδο, με τη στήριξη εξειδικευμένου προσωπικού διαχειριστών. 5. Δημιουργία μοντέλου ενημέρωσης των κλασικών επισκεπτών, για την ειδική αυτή ομάδα επισκεπτών (μεταναστών και προσφύγων), ή ακόμη και δημιουργία τοπικών επιδοτούμενων προγραμμάτων συμμετοχής κοινωνικής στήριξης, από όσους επισκέπτες τουρισμού ενδέχεται να έχουν ενδιαφέρον να στηρίξουν και να συμμετέχουν εθελοντικά σε προκαθορισμένες δράσεις.