• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΤΕΚΤ - ΟΤ' | 3 Νοεμβρίου 2010, 12:33

    Γενικές παρατηρήσεις στο Τρίτο Κεφάλαιο (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου) Πέραν των αντιρρήσεων μας για τη μετατροπή του Ε.Κ.Κ. σε Ν.Π.Ι.Δ. με ότι αυτό συνεπάγεται (απώλεια κωδικού στον κρατικό προϋπολογισμό, απουσία Γενικής Συνέλευσης κ.λπ) θεωρούμε ότι: • Είναι αδιανόητο, το έτος 2010 να καλούνται να στελεχώσουν νευραλγικές θέσεις ευθύνης (γενικές και άλλες διευθύνσεις), πρόσωπα που περιγράφονται ως «αναγνωρισμένου κύρους» ή «έχοντα αξιόλογη πείρα». Θεωρούμε ότι το Σχέδιο Νόμου θα έπρεπε να θέσει, έστω τα ελάχιστα τυπικά προσόντα που αξιώνουν οι θέσεις αυτές. • Ως απόρροια τόσο των εξαγγελιών, όσο και της προσωπικής δέσμευσης του ίδιου του Πρωθυπουργού περί «Διαφάνειας παντού», εκτιμούμε ως αυτονόητη προσθήκη στο υπάρχων Σχέδιο Νόμου τη δημοσίευση στο διαδίκτυο, όλων των διοικητικών και οικονομικών αποφάσεων όλων των οργάνων της διοίκησης και των διευθύνσεων, καθώς επίσης και όλων των στοιχείων που άπτονται των δραστηριοτήτων του (π.χ. εσωτερικό κανονισμό, χρηματοδοτικό κανονισμό, εγκρίσεις ταινιών, στάδια εξέλιξης παραγωγών, σύνθεση συντελεστών και συνεργείων των ταινιών, αποπεράτωση ταινιών, κ.α.). • Το Συμβούλιο Κινηματογραφίας να έχει αφενός συμμετοχή στη σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού του Ε.Κ.Κ. και αφετέρου, δικαίωμα πρόσβασης και ελέγχου στο σύνολο των πεπραγμένων του Ε.Κ.Κ., προκειμένου να εισηγηθεί σχετικά στον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.