• Σχόλιο του χρήστη 'Ευρυδίκη Κεφαλίδου' | 18 Ιουνίου 2021, 09:44

    Με λύπη διαπιστώνω ότι το άρθρο ασχολείται μόνο με πρόστιμα... χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στη ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - αυτό του ξεναγού! Έχετε την απόλυτη ευθύνη για την επανέναρξη των δίμηνων ταχύρρυθμων σεμιναρίων, που επί χρόνια είχαν λειτουργήσει με φορείς υλοποίησης τα ΑΕΙ της χώρας και εκπαιδευόμενους τους ΑΝΕΡΓΟΥΣ απόφοιτους ΑΕΙ των επιστημών της αρχαιολογίας, λαογραφίας, αρχαίας και νεότερης τέχνης, και άλλους, οι οποίοι ΥΠΕΡΠΛΗΡΟΥΝ τα προσόντα που χρειάζονται για να εργαστούν ως ξεναγοί. Μάλιστα, οι απόφοιτοι ΑΕΙ πληρώνουν για τα σεμινάριά τους (που είναι καθαρά τεχνικού περιεχομένου, π.χ. πρώτες βοήθειες, τεχνικές ξενάγησης κ.ο.κ.), συνεπώς είναι αδαπάνως για το Δημόσιο. Ο νόμος για τα ταχύρρυθμα σεμινάρια ισχύει - αρκεί να τον ενεργοποιήσει ο Υπουργός Τουρισμού... ώστε να δοθεί μια επαγγελματική διέξοδος σε εκατοντάδες νέους ανέργους επιστήμονες, οι οποίοι δεν ζητούν διορισμό στο δημόσιο... ζητούν μόνο να τους επιτρέψετε να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τα προσόντα τους στην ελεύθερη αγορά! Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 'ΑΣΠΙΔΑ' ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ - ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ευρυδίκη Κεφαλίδου Αναπλ. Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ------------------------------------------------------- ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΙΣΧΥΟΝ ΑΛΛΑ ΑΝΕΝΕΡΓΟ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.2 και 6 του άρθρου 14 του ν. 710/1977 «Περί ξεναγών» (Φ.Ε.Κ. 283/Α'), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) και ισχύει, δίνεται η δυνατότητα σε αποφοίτους Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, να παρακολουθήσουν, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, ταχύρρυθμα προγράμματα διαρκείας δύο μηνών προκειμένου να καταρτισθούν στο επάγγελμα του ξεναγού. Το αναλυτικό πρόγραμμα των ταχυρρύθμων προγραμμάτων καθορίζεται από την υπ' αριθμ. 18062/20.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3401 /Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 6537/13.03.2014 (ΦΕΚ 820/Α) Απόφαση Υπουργών Τουρισμού και Παιδείας και Θρησκευμάτων και ισχύει.