• 1. Η υποχρέωση υποβολής οικονομοτεχνικής μελέτης υπάρχει και στον 3498/2006 που ισχύει σήμερα. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση που εξακολουθεί να υπάρχει ως ζητούμενο. Όμως, θεωρούμε ότι η οικονομοτεχνική μελέτη θα πρέπει απλώς να γνωστοποιείται στο Δ.Σ. της Ι.Π.Ε. Α.Ε., σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και όχι να εγκρίνεται από αυτό. Η ως άνω μελέτη θα πρέπει να εφαρμόζεται όπως έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου ΟΤΑ. Εξάλλου, η έννοια του εμπειρογνώμονα (οι οποίοι εισηγούνται σχετικά προς το ΔΣ της ΙΠΕ), ειδικά σε έναν κλάδο όπως αυτός των ιαματικών πηγών που τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχει να επιδείξει καμία αξιόλογη επενδυτική προσπάθεια, είναι πολύ ρευστή, και ως εκ τούτου αντιμετωπίζουμε τον ρόλο αυτό με πολύ μεγάλη επιφύλαξη. 2. Αναφορικά με τις τιθέμενες χρονικές προθεσμίες, θεωρούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις θα χρειαστεί μέχρι και ο διπλασιασμός τους, δεδομένων των ζητημάτων που υπάρχουν σε χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα. Έχει αποδειχθεί ότι τέτοιου είδους ζητήματα καθυστερούν τις επενδύσεις ανά την επικράτεια. 3. Μέσα στις οικονομοτεχνικές μελέτες περιγράφεται και ο τρόπος χρηματοδότησης της επένδυσης. Αν όντως το Υπουργείο θέλει να αναπτύξει τον κλάδο των ιαματικών πηγών τότε πρέπει άμεσα να ασχοληθεί με το ζήτημα και να εξαγγείλει, ταυτόχρονα με την ψήφιση του νόμου, χρηματοδοτικό πρόγραμμα από το οποίο οι ΟΤΑ θα μπορούν να αντλήσουν χρηματοδότηση. Το Υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να συνεργαστεί με τον Σύνδεσμο και να εξαγγείλει άμεσα χρηματοδοτικό πακέτο για την αξιοποίηση των υποδομών των ιαματικών πηγών. 3. Αντικείμενο, επίσης, της οικονομοτεχνικής μελέτης είναι και οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης που οδηγούν σε μια μορφή εγκατάστασης εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών. Θα πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης του αιγιαλού στους Δήμους Κορινθίων, Ζακύνθου, Θήρας, Ικαρίας, Ρόδου και Καλύμνου. Το Υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει άμεσα να συντονίσει τις ενέργειες. Χωρίς αυτή την παραχώρηση δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση αυτών των ιαματικών πηγών.