• Σχόλιο του χρήστη 'Χρύσα Χρονοπούλου' | 1 Μαρτίου 2011, 18:53

    Υποστηρίζω ότι τα θεατρικά σχήματα μπορούν να διαμορφώνονται ανάλογα με τις επιθυμίες των καλλιτεχνών. Δεν πρέπει να θεωρείται πολυδιάσπαση δυνάμεων, αλλά επιθυμία διαφορετικής έκφρασης από τους καλλιτέχνες. Γι αυτό επιβάλλεται να μένουν οι καλλιτέχνες ελεύθεροι στις επιλογές τους. Οι καλλιτέχνες παρουσιάζουν ιδιαίτερες ευαισθησίες, και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από μας τους κριτές και επικριτές με σεβασμό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως δεν πρέπει να ασκούμε κριτική στο έργο τους. Άλλο όμως η κριτική και άλλο η δέσμευση. Η πολιτεία θα επιβραβεύει αξιοκρατικά τις παραστάσεις. Όπως και ο κόσμος επιβραβεύει αυτούς που παραγματικά αξίζουν. Και επειδή στον τομέα του πολιτισμού ο λαός έχει αποδείξει την ικανότητά του να κρίνει αυτό που τον εκφράζει, την ώρα της πληρωμής η πολιτεία να λαμβάνει σοβαρά υπόψη το λαϊκό αισθητικό κριτήριο.