• Σχόλιο του χρήστη 'Θανάσης Ρ.' | 4 Μαρτίου 2011, 17:46

    Το σύστημα των επιδοτήσεων θα πρέπει να αλλάξει ριζικά. Όχι άλλες επιτροπές και γραφειοκρατία. 1. Το υπουργείο δίνει κάθε 3 χρόνια στην δημοσιότητα τις κατευθυντήριες γραμμές για την ενίσχυση της τέχνης, δηλ. ποιοί είναι οι στόχοι, τι θέλουμε να επιτύχουμε και πως θα το μετρήσουμε. Στο τέλος της 3-ετίας γίνεται δημόσιος απολογισμός ώστε να ξέρουμε όλοι τα αποτελέσματα της δράσης. Στόχος θα πρέπει να είναι να πάρουν επιχορήγηση το δυνατόν περισσότεροι καλλιτέχνες. 2. Οι επιχορηγήσεις είναι ετήσιες. Επιχορηγήσεις λαμβάνουν μόνο ατομικές εταιρείες (προσωπική, ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ). Δημιουργείται ατομική καρτέλα του επιχορηγούμενου (με βάση το ΑΦΜ του ατόμου ή των ατόμων)όπου ενημερώνονται διάφορα στατιστικά στοιχεία. Τα στοιχεία είναι όλα στην δημοσιότητα μέσω του διαδικτύου. 3. Δημιουργούνται 2 ή το πολύ 3 κατηγορίες επιχορηγήσεων με βάση τα ποσά. Π.χ εώς 5000, 5000-20000, 20000-50000. Θεσπίζεται κανόνας de minimis αντίστοιχος με αυτόν που ισχύει για τις επιδοτήσεις από την ΕΕ. 4. Ο καλλιτέχνης για να επιδοτηθεί θα πρέπει να μαζέψει ισόποσο ποσό με αυτό της επιχορήγησης από δωρεές (το ποσοστό θα μπορούσε να είναι και μικρότερο, δηλ. 80%). Δηλ. αν ζητάει 3000 θα πρέπει να εμφανίσει άλλες 3000. Για τον λόγο αυτό δημιουργείται ένας ιστότοπος στα πρότυπα του kickstarter (www.kickstarter.com) όπου ο καλλιτέχνης παρουσιάζει promo της δουλειάς για την οποία θέλει να επιδοτηθεί και ζητά από το κοινό να τον υποστηρίξει μέσω δωρεών. Εάν τα καταφέρει να μαζέψει το απαιτούμενο ποσό επιδοτείται, σε αντίθετη περίπτωση δεν επιδοτείται. Υπάρχει χρονικό όριο μέσα στο οποίο πρέπει να μαζευτούν τα λεφτά. 5. Στην περίπτωση που τα καταφέρουν περισσότερες προτάσεις από όσες μπορεί να καλύψει ο προϋπολογισμός τότε επιλέγονται κατά προτεραιότητα οι προτάσεις ως εξής: πρώτα αυτές που έχουν μαζέψει τα χρήματα πιο γρήγορα, δεύτερον με τον μεγαλύτερο αριθμό δωρεών, τρίτον με τον χρόνο υποβολής και τέλος με κλήρωση. 6. Και μια επιτροπή. Η επιτροπή δεν εγκρίνει επιδοτήσεις. Έχει όμως το δικαίωμα να προβάλλει βέτο σε κάποιες προτάσεις αν κρίνει ότι δεν συμφωνούν με τα guidelines του υπουργείου. Το βέτο απαιτεί αιτιολογημένη έκθεση η οποία αναρτάται στο site για να εξηγήσει τους λόγους του βετο. Αναρτάται επίσης και η άποψη της μειοψηφίας. (αν υπάρχει). Οι απόφαση και μπορεί να σχολιασθεί ελεύθερα και να ψηφιστεί ώστε η επιτροπή να πάρει και feedback. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός βέτο που μπορεί να επικαλεστεί η επιτροπή.