• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Κοτανίδης' | 15 Μαρτίου 2011, 12:55

    Θα ήθελα να κάνω μια συμπληρωματική πρόταση που αφορά την εκάστοτε γνωμοδοτική επιτροπή με στόχο τη διαφάνεια. 1) Τα μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής να μην έχουν δυνατότητα διαπλοκής με τους επιχορηγούμενους γιατί έτσι ασκούν προσωπικές πολιτικές, άρα να είναι εκτός της επιχορηγούμενης αγοράς. Έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρχουν μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής τα οποία ταυτόχρονα συμμετείχαν σε δραστηριότητα επιχορηγούμενου θιάσου. 2) Επίσης να μην υπάρχουν μόνιμες επιτροπές γιατί αυτό δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων διαπλοκής, συμπαθειών και αντιπαθειών. Η μονιμότητα δίνει εξουσία στο χώρο και ευνοεί τη διαπλοκή.