• Σχόλιο του χρήστη 'Manos Batsis' | 26 Οκτωβρίου 2010, 15:23

    Θεωρώ ότι στην μοριοδότηση τεχνικών υπηρεσιών ή και της παραγωγής γενικότερα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η τεκμηρίωση όσον αφορά την μεθοδολογία και τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση, εκτέλεση και διαχείριση του έργου. Μερικά παραδείγματα είναι - Η Μεθοδολογία Διαχείρισης Έργου & Διασφάλισης Ποιότητας - Η Μεθοδολογία Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής - Τα Τεχνικά Μέσα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των ανωτέρω μεθοδολογιών - Τα Τεχνικά Μέσα *πρωτοποριακού χαρακτήρα* που χρησιμοποιούνται γενικότερα κατά την παραγωγή Θεωρώ ότι αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να από κοντά τις διαδικασίες και τα μέσα παραγωγής σε μια προσπάθεια εκσυχρονισμού, από την οποία μπορεί να προκύψουν ανταγωνιστικά οφέλη για την κινηματογραφική τέχνη της χώρας πέρα από την τύχη που θα έχουν κάποιες παραγωγές.