• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Καραβίτης' | 9 Δεκεμβρίου 2011, 18:25

    Στα περί ύδρευσης πρέπει να εξασφαλιστεί και να καταστεί σαφές ότι: - Θα υπάρχει αδιάλλειπτη παροχή ύδατος (για τα καταλύματα), με τη χρήση αντλιών (πιεστικών συγκροτημάτων) επαρκούς πίεσης και ροής (να καθοριστούν αριθμητικά όρια), με εφεδρικές διατάξεις, για την περίπτωση βλάβης. - Να είναι απαραίτητη η διαθεσιμότητα εφεδρικής πηγής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (γεννήτρια) για την περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος από απρόοπτους παράγοντες, θεομηνίες, φυσικές καταστροφές, καθώς και η διαθεσιμότητα εφεδρικής γεννήτριας, για την περίπτωση βλάβης της κύριας γεννήτριας. Είναι αδιανόητη η έστω και ολιγόλεπτη διακοπή ύδατος και πρέπει να εξασφαλιστεί η αδιάλλειπτη παροχή, μέ κάθε μέσον. Επίσης πρέπει να είναι υποχρεωτική η, επί 24ωρης βάσης, διαθεσιμότητα εκπαιδευμένου στη χρήση των σχετικών εγκαταστάσεων προσωπικού που θα έχει τη δυνατότητα χειρισμού και θέσης σε λειτουργία των εφεδρικών συστημάτων.