• Σχόλιο του χρήστη 'Michel De Landtsheer' | 12 Δεκεμβρίου 2011, 15:18

    3.4. Δόμηση και κάλυψη γηπέδου ---------------------------------- Η διάταξη κλείνει την πόρτα στην δημιουργία σύνθετου τουριστικού καταλύματος εντός οικισμού. Δεν επιτρέπει σε κάποιον φιλέλληνα επιχειρηματία να αναπαλαιώσει κάποιο εγκαταλειπόμενο χωριό και να του δώσει ξανά ζωή. Για τις περιοχές εντός σχεδίου η εντός οικισμού, προτείνουμε να εξακολουθούν να ισχύουν οι οροί δόμησης της περιοχής για ξενοδοχείο (για το ξενοδοχειακό τμήμα) και για κατοικία (για τις κατοικίες). Ειδικά για κατοικίες η επιτρεπόμενη κάλυψη και δόμηση να είναι η μέγιστη που θα πρόκυπτε από κατατμήσεις η άλλο τρόπο εκμετάλλευσης, ανεξαρτήτως του πραγματικού τρόπου που διαλέγει ο μελετητής να εφαρμόσει. Επίσης να προσαρμοστεί η διάταξη περί ενιαίου της έκτασης προκειμένου ένας ολόκληρος οικισμός με δημοτικούς δρόμους να θεωρηθεί σαν ενιαίο.