• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ' | 24 Δεκεμβρίου 2011, 09:02

    Έχοντας ήδη τοποθετηθεί, με το σχόλιο μου στο προηγούμενο άρθρο, εκτιμώ πως στη παραγραφο 2 αυτού του άρθρου θα πρέπει να απαληφθεί το "επιχειρηματικά" (Ο Τουρισμός Υπαίθρου περιλαμβάνει την παροχή οργανωμένων τουριστικών υπηρεσιών και αγαθών όπως:) Να δούμε πια είναι σήμερα η πρακτική. Αναφέρονται στο άρθρο αυτό,δραστηριότητες όπως η Πεζοπορία, Αναρρίχηση, Ορειβασία, Ποδηλασία Βουνού, Διάσχιση φαραγγιών. Σ' αυτές τις δραστηριότητες ο μεγαλύτερος όγκος συμμετεχόντων τουριστών, διακινείται μέσω των εκδρομικών και ορειβατικών Σωματείων. Άνω των 250 τέτοιων Σωματείων διοργανώνουν, διαφημίζουν και υλοποιούν τακτικά (Σαβ/Κύριακα - Εορτές) τις αναφερόμενες τουριστικές δραστηριότητες, σε όλη την χώρα. Παραλήπτες αυτών των υπηρεσιών είναι οι τουρίστες - μέλη τους που πολλάκις γίνονται μέλη τους, την τελευταία στιγμή προ της αναχώρισης, για την νομιμοφάνεια της υπόθεσης. Εάν παραμείνει το αναφερθέν "επιχειρηματικά" στη διατύπωση, οι παραπάνω εκδρομές ή αναβάσεις θα μείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής του νόμου. Μια άλλη πολύ σημαντική παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τη Πολιτεία είναι το ζήτημα της ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ της τουριστικής δράσης. Οι παραπάνω τουριστικές δραστηριότητες ποικίλουν και προς τον βαθμό Δυσκολίας και προς τον βαθμό Επικινδυνότητας του εγχειρήματος. Αυτό ενισχύεται με τις καιρικές συνθήκες και από την συνήθη ανομοιογένεια δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. Εκτιμώ ότι, σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη ΥΑ του άρθρου 3 θα πρέπει να ορίζονται οι ειδικές προϋποθέσεις άσκησης της τουριστικής δραστηριότητας, για οποιονδήποτε φορέα διοργανώνει παρόμοιες δράσεις. Επίσης να ορισθεί η υποχρέωση ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης για όλους τους παρόχους ομοειδών τουριστικών υπηρεσιών. Για την δράση 2.3.16 "Πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς" να ληφθεί υπόψη η Δ/Δ2/7259/2071 /2006 ΦΕΚ 309 τ.Β' 15.3.2006 Σχετικά με το 2.4 του άρθρου "διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων..." εκτιμώ ότι πρέπει να εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με το ΠΔ 219/2006 για τις παραπάνω δραστηριότητες όπου ειδικά στη δράση 2.3.5 "σκι και χιονοδρομικές δραστηριότητες" έχουμε συχνά τη μη εφαρμογή του νόμου. Στη παράγραφο 6, για τους λόγους που ανέφερα, προτείνω να διατυπωθεί: "Πάροχος τουρισμού υπαίθρου είναι ο φορέας, που ανήκει σε μία τουλάχιστον από τις μορφές ή στους κλάδους του άρθρου 4 του παρόντος." και στη παραγρ. 9 "Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου είναι σήμα με ειδικό λογότυπο του ΕΟΤ με το οποίο πιστοποιείται ότι ο συγκεκριμένος πάροχος πληροί τις ειδικές προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και προσφέρει ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών."