• Σχόλιο του χρήστη 'Μαυρουδης Γρηγόρης' | 24 Δεκεμβρίου 2011, 12:12

    25.1.2.Θα πρέπει να προβλέπεται αυστηρό χρονικό όριο για την γνωμοδότηση της επιτροπής και η μη απάντηση να θεωρήται ως θετική γνωμοδότηση έτσι ώστε να μην λυμνάζουν οι υποθέσεις ούτε να "εκβιάζονται" οι αιτούντες. 25.1.3. Πως καθορίζονται τα κριτήρια βεβαίωσης αδυναμίας ελλιμενισμού και με ποιόν τρόπο βεβαιώνεται η αδυναμία, διαφορετικά επιτρέπεται η κατα περίπτωση διαφοροποίηση των εκάστοτε υπευθύνων.