• Σχόλιο του χρήστη 'GB' | 24 Δεκεμβρίου 2011, 12:49

    Υποθέτω πώς μεγάλη σημασία αποκτά η ανιδιοτελής εκπαιδευτική καλλιεργητική πτυχή τού αγροτικού τουρισμού διότι έχει αστικοποιηθεί κι' η ύπαιθρος ώστε να μη διακρίνεται με σαφήνεια η αντίθεση.