• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ' | 25 Δεκεμβρίου 2011, 10:35

    Στο άρθρο 38 να προστεθεί.Δικαιούχοι κατά προτεραιότητα σε περίπτωση υπερβασης ορίου αιτήσεων είναι οι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής απο 8 χρόνια και άνω και κάτοικοι γεννηθέντες στην περιοχή που επέστρεψαν με αποδεδειγμένη μετανάστευση (πιστοποιητικο γεννησης,βεβαιωση μονιμου κατοικιας)